ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Group Menu
dot
bulletCompany Profile
dot
Newsletter

dot
bulletความร่วมมือกับ สวทช.
bulletเปิดรับดีลเลอร์ทั่วประเทศ


 ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย                                                              
 
    เป็นความภาคภูมิใจของคนที่ไม่จำนนต่อข้อจำกัดของชีวิต  ด้วยความเชื่อว่าชีวิตต้องมีทางเลือก  ทางเลือกที่จะเดินไปสู่ทางออกจากปัญหาทั้งปวง  สร้างให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการใช้งานได้อย่างลงตัว
 ส า ม ล้ อ ไ ท ย                                                                    
    
     สามล้อเครื่องสกายแล็ป  ปอนซิ่ง  ไก่นา  ซาเล้ง  ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ
 สิ ง ห์ ธำ ร ง ไ ท ย                                                              
http://www.tamrongthai.com/images/intro_1163074584/sshot-4.jpg http://www.tamrongthai.com/images/intro_1163074584/sshot-5.jpg http://www.tamrongthai.com/images/intro_1163074584/sshot-8.jpg

    สามล้อเครื่องของคนไทย  ที่ผ่านการออกแบบ และทดสอบมาตรฐานโครงสร้างด้านวิศวกรรม  จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ( MTEC )  รวมถึงภาพลักษณ์ภายนอก  ที่ดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย


ทูลเกล้าถวายรถสามล้อเครื่อง " สิงห์ธำรงไทย "icon

 นายสุรทิน ธำรงค์พันธวนิช กรรมการผู้จัดการ  บริษัทธำรงไทย 2003 จำกัด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลเกล้าถวายรถสามลัอเครื่อง "สิงห์ธำรงไทย" รุ่นสิงห์เพชร


More...


dot
dot
บริษัท ธำรงไทย2003 จำกัด บริจากอุปกรณ์การศึกษาicon

นายสุทัศน์ ธำรงค์พันธวนิช กรรมการรองผู้จัดการ มอบรถจักรยานยนต์มือ2 จำนวน 9 คันให้วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเพื่อใช้ประกอบในการเรียน 


More...
แสดงผลงานด้านวิศวกรรมicon

MTEC ( Nation Metal  and  Material Technology Center )


More...
dot
คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมโรงงานicon

ผู้บริหารบริษัท ธำรงไทย2003 จำกัด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมภายในบริเวณโรงงานผลิตรถสามล้อเครื่อง " สิงห์ธำรงไทย "


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
ศูนย์รวมอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม รีสอร์ทมีระดับ สำหรับครอบครัว ศูนย์เกษตรอุตสาหกรรมดอนหว่าน จ.มหาสารคาม ศูนย์รวมอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  สินค้ามาตราฐาน บริการประทับใจ นมโคโคกก่อตักสิลานครดอทคอม
 
 
บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด
TAMRONGTHAI 2003 CO.,Ltd.
102 ถ.แจ้งสนิท  อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม 44130 
102 Jangsanit Rd.   A.Borabue Mahasarakam   44130
Tel.  : 0-4377-1381  Fax. : 0-4377-0246
http://www.tamrongthai.com   E-mail : trt2003@hotmail.com